TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Đào tạo một thế hệ không chỉ có khả năng thích ứng với môi trường với thế giới đang thay đổi mà còn góp phần thay đổi thế giới.

SỨ MỆNH

Trở thành người đi đầu trong giáo dục mầm non, nơi khơi nguồn niềm tin trong mỗi trái tim đứa trẻ KIDDIFEET rằng con là vô giá, là tài năng và quý báu, nuôi dưỡng cá tính và phẩm chất của của riêng con để con xây dựng niềm hạnh phúc học tập trọn đời.